Nätverksträffar
EQLovesMusic Nätverksträffar

 

Syfte med nätverksträffarna
Syftet med dessa träffar är att vi ska stötta varandra, skapa nya samarbeten och att vi ska lära oss av varandra i olika projekt som vi gör tillsammans. Varje träff har samma upplägg med lyssningssessions och ska även ha ett nytt tema där vi kan lära oss av varandra. Vi kommer sikta på att gå på studiebesök samt även bjuda in inspirationstalare. Dessa träffar kommer vara mer sällan fast vara under en hel dag.

 

 

Om EQLovesMusic
Vi är ett Göteborgsbaserat nätverk av och för kvinnliga producenter med syfte att möjliggöra projekt som lyfter fram och synliggöra kvinnliga musikproducenter.
Vårt nätverk består av kvinnor som avser arbeta professionellt med musikproduktion.

Medlemmar
I första omgången är de flesta av våra medlemmar utvalda och tillfrågade, men man kan även söka medlemskap genom ansökningsformulär på hemsidan, vår “submit demo” sida.

Andra nätverk
Vi är systernätverk till och inspirerade av det stockholmsbaserade Upfront producer Network där flera av oss också är medlemmar i. Vi ser oss som en del i ett nationellt nätverk av rörelser och vårt mål är att samarbeta med flera aktörer/nätverk som jobbar med samma frågor och har samma fokus.