GRUNDLÄGGANDE MIDI
MIDI – Musical Instrument Digital Interface
Midi är ett protokoll som skickar digital information till ett instrument. Det kan antingen vara ett hårdvaruinstrument (ett riktigt instrument som exempelvis en keyboard) eller ett softwareinstrument (som finns inuti datorn).
Informationen handlar om hur något har spelats, vilka toner (pitch), hur länge (duration), ljudstyrka (volume), anslag (Velocity), ADSR = Attack, delay, sustain and release, panning, pitch bend, timing, och skickas i form av bytes, 8 bitars digitala nummer. (Ettor och nollor) Midi kommunicerar alltså inte audiosignal. Detta gör att man kan modifiera saker efter man har spelat in.
Man kan i efterhand förändra: -tonart
-tempo
-pitch på individuella toner -längden på toner
-anslag (Velocity)
-timing (quantization)
osv…
Midi möjliggör även DAW programmen att skapa noter.
Fun Facts:
– Midi utvecklades i tidigt 1980-tal och blev alltså ett sätt att kontrollera de synthar och sequencers som utvecklades.
– Midi används också i många andra sammanhang och system än bara för att kontrollera sequensers, det används även inom automation av fristående mixerbord, i kontrollytor/ kontrollbord/digitala mixerbord för att hantera programvara och i ljusutrustning.
– MIDI klarar av att transportera 16 individuella spår för varje MIDI instrument. (Också inom just en sk. midi kabel, men nu används dock midi protokollet inom programvaran och kan därför transportera fler spår)
Midi i protools
Midispår – spelar in all information i midiprotokollet och innehåller endast data. Ett midispår måste användas tillsammans med ytterligare ett spår, exempelvis aux input (för hårdvaru-sequencers, synthar eller trummaskiner) eller ett instrumentspår.
Instrumentspår – tillhandahåller midi och audiofunktioner i ett och samma spår. För inspelning och uppspelning av midi. Man kan även använda ett instrumentspår i konjunktion med midispår för att spela upp de olika midispåren. När man gör det så minskar man belastningen av processorn genom att fler midispår går igenom ett och samma instrumentspår.
Samble based vs Ticks
Detta handlar om konfiguration för timing och tempo.
Rent generellt ska samples användas för audiospår och ticks för midispår.
Däremot kan ticks användas även för audio och samples för MIDI i vissa tillfällen. Exempelvis: Audio som är konfigurerad i ticks kan förändras i tempo efter inspelning med hjälp av Elastic Audio.